Pytania i Odpowiedzi

"czyli baza wiedzy na najczęściej zadawane pytania"

 • Kto może być uczestnikiem Domu Dziennego Pobytu?

  Aby być uczestnikiem Domu Dziennego Pobytu należy spełnić dwa kryteria. Pierwszym z nich jest adres zamieszkania na terenie miasta Grudziądza. Drugie i ostatnie kryterium to bycie osobą niesamodzielną, czyli osoba wymagająca wsparcia w przynajmniej jednej z poniższych czynności: wstawanie i przemieszczanie się, kąpanie się, ubieranie i rozbieranie, korzystanie z toalety, spożywanie lub przygotowywanie posiłku.

 • Ile jest miejsc w Domu Dziennego Pobytu?
  W ramach projektu "Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza" przeprowadzone będą 3 nabory osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. W każdym naborze z usług DDP będzie mogło skorzystać 24 uczestników oraz 20 ich opiekunów. Razem w projekcie weźmie udział 72 osoby niesamodzielne oraz 60 opiekunów faktycznych.

 • Jaka jest odpłatność za pobyt?

  Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za pobyt oraz terapie (w tym rehabilitację) nie ma żadnej odpłatności. Wszystkie koszty opłacone są z dotacji, ze środków unijnych. W zależności od dochodu osoby przyjętej do DDP może pojawić się odpłatność na poziomie 6 zł za dzień za posiłki (tj. śniadanie oraz obiad).

 • Co oferujemy uczestnikom?

  Każdy uczestnik Domu Dziennego Pobytu może korzystać w zależności od potrzeb z usług psychologa, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego oraz porad prawnika. Dodatkowo będą organizowane eventy oraz warsztaty i wycieczki. W ramach pobytu podopieczni otrzymają dwa posiłki (śniadanie oraz dwudaniowy obiad). Kadrę wspomaga również opiekun medyczny oraz asystent osoby niepełnosprawnej.

 • Chcę być uczestnikiem, ale mam problem z poruszaniem się...

  Osoby, które mają problem z poruszaniem się mogą liczyć na ułatwienie w dostępie do usług DDP. Dla takich osób przewidziana jest usługa transportowa z domu do DDP oraz z powrotem. Dzięki uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego żaden z uczestników objętych usługą transportową nie ponosi żadnych kosztów dojazdu. 

 •  Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych
  W projekcie oprócz 24 osób niesamodzielnych, w każdym naborze zrekrutowanych będzie 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Opiekunem faktycznym może być każda osoba z bliższej lub dalszej rodziny (np. dziadek/babcia, wujek/ciocia, mama/tata, kuzyn/kuzynka, wnuk/wnuczka, brat/siostra itp.) lub osoba z otoczenia, czyli np. bliska sąsiadka, przyjaciel/kolega itp. Podobnie jak w przypadku osób niesamodzielnych, są dwa kryteria przyjęcia do projektu opiekuna - mieszkaniec miasta Grudziądza oraz otoczenie osoby niesamodzielnej.

 • Opiekunowie faktyczni - obowiązki i przywileje 
  Każdy z opiekunów faktycznych w ramach projektu korzysta z warsztatów grupowych z psychologiem. Ma również prawo do skorzystanie z indywidualnej porady. Ponadto raz w miesiącu opiekunowie mogą w bezpośrednim kontakcie uzyskać poradę prawną. Istnieje również możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego drogą mailową oraz drogą telefoniczną.

Kontakt z Nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Dom Dziennego Pobytu

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe
ul. Wyspiańskiego 1
86-300 Grudziądz© 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS .